Καλλιτεχνικές δραστηριότητες

Αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος μας αποτελούν οι τέχνες. Τα παιδιά χρησιμοποιώντας τη φαντασία και το ταλέντο τους μαθαίνουν τον εαυτό τους, ανακαλύπτουν τις δυνάμεις τους και νιώθουν χαρά της δημιουργίας και το αίσθημα της ικανοποίησης. Αναπτύσσουν δεξιότητες κίνησης, συγκέντρωσης, συνεργασίας και εφευρετικότητας.

Accessibility Toolbar