Εκπαιδευτικές εκδρομές

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές επιλέγονται με γνώμονα τα θέματα που έχουμε προσεγγίσει στην τάξη με στόχο να ενισχύσουν τη διδασκαλία. Τα παιδιά μέσω αυτού του βιωματικού τρόπου εκπαίδευσης βρίσκουν νόημα σε όσα μαθαίνουν και κάνουν συνδέσεις ανάμεσα στις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτούν. Η ενεργητική προσέγγιση της μάθησης ενεργοποιεί τα κίνητρά τους και αναπτύσσει τις γνωστικές και κοινωνικές ικανότητες.

Accessibility Toolbar