Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Στόχος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι να μυήσει τα παιδιά σταδιακά στη μαθησιακή διαδικασία με βιωματικό τρόπο και με το κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό. Με δραστηριότητες που εμπεριέχουν το στοιχείο του παιχνιδιού και με κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις τα παιδία έρχονται σε επαφή με όλα τα γνωστικά αντικείμενα και μαθαίνουν να αγαπούν τη μάθηση.

Accessibility Toolbar