Παιδικός Σταθμός

Το σχολείο μας φιλοξενεί παιδιά από 12 μηνών έως 6 χρονών. Το ωράριο λειτουργίας του σταθμού μας είναι από τις 6:30 έως τις 17:30.
Τα τμήματα που λειτουργούν στον Παιδικό σταθμό – Νηπιαγωγείο είναι:

 1. Μεταβρεφικό τμήμα: (από 1 έτους έως 2,5 ετών)
  • Καλλιέργεια του λόγου, ανάπτυξη της λεκτικής και μη επικοινωνίας.
  • Σταθεροποίηση της κίνησης στο χώρο, συντονισμός κινήσεων.
  • Αυτοεξυπηρέτηση.
  • Αφύπνιση και έκφραση των συναισθημάτων.
  • Κατανόηση βασικών προμαθηματικών εννοιών (χώρος, χρόνος, μέγεθος).
 2. Παιδικό τμήμα: (από 2,5 έως 3,5 ετών)
  • Κοινωνικοποίηση του παιδιού, μέσα από την εκπόνηση ομαδικών εργασιών και το ομαδικό παιχνίδι.
  • Ανάπτυξη του προφορικού λόγου, σύνταξη προτάσεων.
  • Ανάπτυξη της προμαθηματικής σκέψης.
  • Κατανόηση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
  • Ψυχοκινητική εξέλιξη.
 3. Προνηπιακό τμήμα (από 3,5 έως 4,5 ετών)
  • Άσκηση της σκέψης, οργάνωση λόγου και εμπλουτισμός λεξιλογίου.
  • Ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού σε ψυχοκινητικό, κοινωνικό, συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο.
  • Εισαγωγή στις βασικές προ-αναγνωστικές, προ-γραφικές και προμαθηματικές διαδικασίες και έννοιες.
  • Εκπόνηση ολοκληρωμένων ατομικών και ομαδικών εργασιών.
 4. Νηπιακό τμήμα (από 4,5 έως 6 ετών)
  • Καλλιέργεια προ-αναγνωστικών, προ-γραφικών και προμαθηματικών εννοιών.
  • Ανάπτυξη της σκέψης και της επιχειρηματολογίας.
  • Ανάπτυξη της αντιληπτικής ικανότητας – λογικομαθηματική σκέψη.
  • Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και αισθητική καλλιέργεια.
  • Ενθάρρυνση στην ανάληψη και ολοκλήρωση εργασίων.
  • Πειραματισμός, ανακάλυψη και διερεύνηση της γνώσης.

Accessibility Toolbar