Νηπιαγωγείο

Στον Παιδικό Σταθμό «Ηλιαχτίδα-Στοργή» λειτουργεί, με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τμήμα του Νηπιαγωγείου.

Το Νηπιαγωγείο μας λειτουργεί σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ).

Η οργάνωση των δραστηριοτήτων γίνεται μέσα από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και συντελείται μέσα σε αυθεντικές καταστάσεις. Η γνώση δε μεταβιβάζεται από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή, αλλά οικοδομείται από αυτόν (εποικοδομητική μάθηση).

Το παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού μας προγράμματος καθώς συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.

Η ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων γίνεται μέσα από διαφορετικές μαθησιακές περιοχές:

  • Η Γλώσσα διατρέχει όλο το πρόγραμμα σπουδών και κάθε θέμα που προσεγγίζεται εξυπηρετεί στόχους ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής.
  • Τα Μαθηματικά δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να αρχίσουν να σκέφτονται με τρόπους που χαρακτηρίζουν τη μαθηματική επιστήμη, συνειδητοποιώντας παράλληλα την κοινωνική τους διάσταση.
  • Η Μελέτη Περιβάλλοντος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της αφαιρετικής σκέψης και τη μύηση των παιδιών σε πολιτισμικές πρακτικές.
  • Με τη Δημιουργία και Έκφραση προσεγγίζεται από πολλές και διαφορετικές πλευρές ένα θέμα και δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν και να καλλιεργήσουν την φαντασία τους.
  • Η Πληροφορική – Τεχνολογία είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και ο υπολογιστής μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα ακόμα εκπαιδευτικό εργαλείο για την υποστήριξη της μάθησης ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά τη χρησιμότητά του και τη συνετή χρήση του.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα έχει επιστημονική και οργανωμένη βάση και οι δραστηριότητες συνδυάζονται με τρόπο κατάλληλο για τις αναπτυξιακές και μαθησιακές ανάγκες των παιδιών με στόχο να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για την ομαλή μετάβαση στο δημοτικό σχολείο.

Accessibility Toolbar