Αγγλικά

Το μάθημα των αγγλικών γίνεται από την συνεργάτιδά μας κα Γεωργία Μακρή. Στόχος του μαθήματος των αγγλικών στην προσχολική ηλικία είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τη γλώσσα και να αποκομίσουν μια θετική πρώτη εντύπωση για την εκμάθηση της. Μαθαίνουν να λειτουργούν ως μέλη μιας ομάδας αναπτύσσοντας την κοινωνικότητα αλλά και τη δημιουργικότητα τους μέσα από παιχνίδια, τραγούδια, χειροτεχνίες, μουσική και λεξιλόγιο σε θεματικές ενότητες.

Accessibility Toolbar